Процедури

Процедура № 1206 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 14.07.2017
Втора дата
Начална цена 3,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.