Процедури

Процедура № 1310 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 21.08.2017
Втора дата
Начална цена 682.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет почистване на ЛПП без материален добив-почистване на ЛПП от храсти,издънки,тръни,къпини и др.чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси;изнасяне на вършина,клоин и др.отпадъци от сечта извън площта на ЛПП

Данни за дървесината

Обект/и № 176210
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.