Процедури

Процедура № 1367 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 13.09.2017
Втора дата
Начална цена 296,784.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от Обект № 176141

Данни за дървесината

Обект/и № 176141
Дървесен вид чб, бб
Едра 524 куб.м.
Средна 3782 куб.м.
Дребна 276 куб.м.
Технологична 4694 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 9276 куб.м.