Процедури

Процедура № 1971 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 02.04.2018
Втора дата
Начална цена 58,100.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от отдели включени в ГП - 2018г. за ползване на дървесина от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан в Обекти с №186113 и 186116.

Данни за дървесината

Обект/и № 186113, 186116
Дървесен вид чб
Едра 70 куб.м.
Средна 1070 куб.м.
Дребна 125 куб.м.
Технологична 625 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1890 куб.м.