Процедури

Процедура № 1984 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.03.2018
Втора дата
Начална цена 2,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко Договаряне
Предмет "Предоставяне на услуги по питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца."

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.