Процедура № 1985 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 1985 на ДЛС Мазалат от 26.04.2018 е прекратена!
ДЛС Мазалат 26.04.2018 80,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.