Процедури

Процедура № 1988 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 10.04.2018
Втора дата
Начална цена 32,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Tоварене, подвоз и претоварване на прогнозно количество добита дървесина от временни складове франко ТИР на цялата територия на ТП ДГС Чирпан - Обект №186301

Данни за дървесината

Обект/и № 186301
Дървесен вид чб,бб
Едра 0 куб.м.
Средна 500 куб.м.
Дребна 500 куб.м.
Технологична 1000 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2000 куб.м.