Процедури

Процедура № 2103 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 21.05.2018
Втора дата
Начална цена 1,750.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на временен склад в Обект 186119

Данни за дървесината

Обект/и № 186119
Дървесен вид здб
Едра 0 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 65 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 80 куб.м.