Процедури

Процедура № 2132 на ДГС Чирпан

Процедура № 2132 на ДГС Чирпан от 29.05.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 29.05.2018
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява по чл.20,ал.3 от ЗОП
Предмет „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.