Процедура № 2244 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 10.07.2018 16.07.2018 1,100.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП - събиране на оферти с обява
Предмет "Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и др."

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.