Процедура № 2437 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 06.11.2018 7,600.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на железни профили за ремонт на волиери във ФС "Трънково"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.