Процедура № 2517 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 06.11.2018 3,500.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача събиране на оферти с обява по чл. 187 ЗОП
Предмет Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.