Процедура № 257 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 18.10.2016 43,200.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Техническо обслужване, основен и текущ ремонт , профилактика, доставка на резервни части и консумативи , доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС стопанисвани от ТП "ДГС- Карнобат", по обособени позиции

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.