Процедури

Процедура № 3162 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.07.2019
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.