Процедури

Процедура № 3191 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.07.2019
Втора дата
Начална цена 70,519.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1935А и 1936А
Дървесен вид широколистна
Едра 174 куб.м.
Средна 62 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 1213 куб.м.
За огрев 810 куб.м.
ОЗМ 240 куб.м.
Всичко 2512 куб.м.