Процедури

Процедура № 3192 на ДГС Сливен

Процедура № 3192 на ДГС Сливен от 02.07.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.07.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 19-12А, 19-14А, 19-15А и 1916А
Дървесен вид широколистна
Едра 653 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
Технологична 1942 куб.м.
За огрев 1370 куб.м.
ОЗМ 1361 куб.м.
Всичко 5388 куб.м.