Процедури

Процедура № 3193 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 01.07.2019
Втора дата
Начална цена 27,830.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 01.07.2019 г. за Обект № 1956.

Данни за дървесината

Обект/и № 1956
Дървесен вид бл,цр,избк,гбр
Едра 36 куб.м.
Средна 116 куб.м.
Дребна 37 куб.м.
Технологична 520 куб.м.
За огрев 550 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1106 куб.м.