Процедури

Процедура № 3197 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.06.2019
Втора дата
Начална цена 13,174.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1943-1-1 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1943-1-1
Дървесен вид тп
Едра 173 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 197 куб.м.