Процедури

Процедура № 3198 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.06.2019
Втора дата
Начална цена 6,078.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1943-2 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1943-2
Дървесен вид тп
Едра 50.29 куб.м.
Средна 1.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 13.56 куб.м.
Всичко 65.57 куб.м.