Процедури

Процедура № 3199 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 04.07.2019
Втора дата
Начална цена 91,939.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 31, 49 и 50-19, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 31-19, 49-19 и 50-19
Дървесен вид
Едра 343 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 887 куб.м.
За огрев 726 куб.м.
ОЗМ 220 куб.м.
Всичко 2200 куб.м.