Процедури

Процедура № 3202 на ДГС Сливен

Процедура № 3202 на ДГС Сливен от 04.07.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 04.07.2019
Втора дата
Начална цена 64,925.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1938А и 1939А
Дървесен вид широколистна
Едра 89 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 698 куб.м.
За огрев 473 куб.м.
ОЗМ 420 куб.м.
Всичко 1714 куб.м.