Процедури

Процедура № 3204 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 17.09.2019
Втора дата
Начална цена 27,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Документация за участие в открита процедура с предмет : "Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.