Процедури

Процедура № 3205 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 03.07.2019
Втора дата
Начална цена 39,909.29 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ - ОБЕКТ №2019-2

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.