Процедури

Процедура № 3207 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 04.07.2019
Втора дата
Начална цена 165,412.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив-сеч и извоз на дървесина-обекти-43,44,45,46,47,48-ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 43.44.45.46.47.48
Дървесен вид бк,дб,цр,гбр,бб,см,трп,врб
Едра 849 куб.м.
Средна 350 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1589 куб.м.
За огрев 3104 куб.м.
ОЗМ 375 куб.м.
Всичко 6267 куб.м.