Процедури

Процедура № 3461 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 18.10.2019
Втора дата
Начална цена 14,784.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1969.

Данни за дървесината

Обект/и № 1969
Дървесен вид бл,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 187 куб.м.
Дребна 84 куб.м.
Технологична 431 куб.м.
За огрев 241 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 672 куб.м.