Процедури

Процедура № 3462 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 18.10.2019
Втора дата
Начална цена 9,262.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1970.

Данни за дървесината

Обект/и № 1970
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 206 куб.м.
За огрев 215 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 421 куб.м.