Процедури

Процедура № 3464 на ДГС Нова Загора

Процедура № 3464 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 04.10.2019
Втора дата
Начална цена 46,176.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1906
Дървесен вид чб, кдб
Едра 363 куб.м.
Средна 242 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1068 куб.м.
За огрев 420 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1986 куб.м.