Процедури

Процедура № 3465 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 18.10.2019
Втора дата
Начална цена 111,212.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №1904-4 и №1921-2
Дървесен вид бук,трп,см
Едра 0 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 870.50 куб.м.
За огрев 796.5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1732 куб.м.