Процедури

Процедура № 3466 на ДГС Нова Загора

Процедура № 3466 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 04.10.2019
Втора дата
Начална цена 86,487.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1907
Дървесен вид чб, брс
Едра 324 куб.м.
Средна 367 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3195 куб.м.
За огрев 6 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3737 куб.м.