Процедури

Процедура № 3469 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 21.10.2019
Втора дата
Начална цена 69,933.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина но корен от обекти № 102,103 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 102, 103
Дървесен вид здб, гбр, дрш, бб, см, трп, бк, чб
Едра 290 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 28 куб.м.
За огрев 1304 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1655 куб.м.