Процедури

Процедура № 3472 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 18.10.2019
Втора дата 21.10.2019
Начална цена 33,108.78 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 192139, 192140
Дървесен вид здб,бл, цр, гбр,ак, бб,чб
Едра 90 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 99 куб.м.
За огрев 787 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1126 куб.м.