Процедури

Процедура № 3475 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.10.2019
Втора дата
Начална цена 12,743.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1971.

Данни за дървесината

Обект/и № 1971
Дървесен вид здб,бл,цр,кгбр
Едра 10 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 235 куб.м.
За огрев 318 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 563 куб.м.

Документи