Процедури

Процедура № 3477 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 24.10.2019
Втора дата
Начална цена 230,106.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 1906 К ; 1907 К
Дървесен вид чб, брс, кдб
Едра 687 куб.м.
Средна 609 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4263 куб.м.
За огрев 426 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5723 куб.м.