Процедури

Процедура № 3479 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 28.10.2019
Втора дата
Начална цена 7,331.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 1923-1
Дървесен вид чб
Едра 83.8 куб.м.
Средна 2.6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 86.4 куб.м.