Процедури

Процедура № 3480 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 25.10.2019
Втора дата
Начална цена 23,054.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 76- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 76
Дървесен вид бк, дб, гбр
Едра 259 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 264 куб.м.