Процедури

Процедура № 3483 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 31.10.2019
Втора дата
Начална цена 46,240.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1924-1 и 1925-1
Дървесен вид чб
Едра 555 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 555 куб.м.