Процедури

Процедура № 3485 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.10.2019
Втора дата
Начална цена 20,102.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1969
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 463 куб.м.
За огрев 309 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 772 куб.м.