Процедури

Процедура № 3486 на ДГС Сливен

Процедура № 3486 на ДГС Сливен от 30.10.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.10.2019
Втора дата
Начална цена 194,481.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1968
Дървесен вид широколистна
Едра 315 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 2253 куб.м.
За огрев 1325 куб.м.
ОЗМ 715 куб.м.
Всичко 4642 куб.м.