Процедури

Процедура № 3487 на ДГС Сливен

Процедура № 3487 на ДГС Сливен от 30.10.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.10.2019
Втора дата
Начална цена 106,629.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1970
Дървесен вид
Едра 41 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 1172 куб.м.
За огрев 777 куб.м.
ОЗМ 600 куб.м.
Всичко 2622 куб.м.