Процедури

Процедура № 3492 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 29.10.2019
Втора дата
Начална цена 32,195.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 1905 К
Дървесен вид ак, ор, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 55 куб.м.
За огрев 708 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 763 куб.м.