Процедури

Процедура № 3495 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 29.10.2019
Втора дата
Начална цена 5,193.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 79- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 79
Дървесен вид гбр, бк, бб, см
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 56 куб.м.
За огрев 81 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 137 куб.м.