Процедури

Процедура № 3497 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 30.10.2019
Втора дата
Начална цена 75,385.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №1927 и №1928
Дървесен вид бб,чб,см,елст,здгл,бук,здб,трп
Едра 551 куб.м.
Средна 586 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 143 куб.м.
За огрев 161 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 1464 куб.м.