Процедури

Процедура № 3511 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Начална цена 13,298.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193127 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193127
Дървесен вид чб
Едра 32 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 405 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Всичко 545 куб.м.