Процедури

Процедура № 3512 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Начална цена 30,098.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193125 на 06.11.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193125
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,бк,гбр
Едра 116 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 147 куб.м.
За огрев 55 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 404 куб.м.