Процедури

Процедура № 3513 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Начална цена 12,889.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193126 на 06.11.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193126
Дървесен вид бб,см,бк
Едра 20 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 136 куб.м.
За огрев 3 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 192 куб.м.