Процедури

Процедура № 3515 на ДГС Казанлък

Процедура № 3515 на ДГС Казанлък от 07.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 07.11.2019
Втора дата 08.11.2019
Начална цена 5,644.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 192143
Дървесен вид бк
Едра 26 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 6 куб.м.
За огрев 74 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 106 куб.м.