Процедури

Процедура № 3516 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 07.11.2019
Втора дата 08.11.2019
Начална цена 44,415.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 192145, 192146
Дървесен вид здб,бк,гбр, цр
Едра 11 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 578 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 590 куб.м.