Процедури

Процедура № 3519 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3519 на ДГС Мъглиж от 08.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.11.2019
Втора дата
Начална цена 74,948.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193119

Данни за дървесината

Обект/и № 193119
Дървесен вид см, бб, бк
Едра 720 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 410 куб.м.
За огрев 44 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Всичко 1239 куб.м.