Процедури

Процедура № 3521 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.11.2019
Втора дата
Начална цена 11,346.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193128 на 12.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193128
Дървесен вид бк, бк, гбр
Едра 315 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 81 куб.м.
За огрев 39 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 465 куб.м.