Процедури

Процедура № 3522 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.11.2019
Втора дата
Начална цена 41,791.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193128 на 12.11.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193128
Дървесен вид бб, бк, гбр
Едра 315 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 81 куб.м.
За огрев 39 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 465 куб.м.